LGBT Rights

img_3519

งานเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ ‘ สถานการณ์ปัจจุบันของสิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ‘ ในวันพุธที่ 14 กันยายนนี้ เวลา 09.45 น. – 12.00 น.ณ ห้อง EB 4210 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้น มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นดังนี้

 

ที่มาที่ไปของการเกิดขบวนการLGBT ในสหรัฐอเมริกา อันเนื่องมาจากการกระทำที่รุนแรงของตำรวจในคืนหนึ่ง ณ สถานบันเทิงชื่อว่า Stone Wall เมื่อปีค.ศ 1969 เนื่องด้วยความพยายามในการเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงแห่งนี้ และมีทอมคนหนึ่งถูกหาเรื่อง ทว่าการยอมต่อการคุกคามนั้นได้สิ้นสุดลง

fullsizerender-5เมื่อเหตุการณ์อันรุนแรงครั้งนี้ได้นำไปสู่การรวมกลุ่มของชาว LGBT และได้มีการเปิดประเด็นต่าง ๆ ต่อสาธารณะชน กระทั่งเกิดการเรียกร้องในเรื่องต่าง ๆ อันนำไปสู่การออกกฏหมายของบางรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิของ LGBT  แต่อย่างไรก็ตาม ในทางวัฒนธรรมนั้น การยอมรับในการมีอยู่ของคนกลุ่ม LGBT ยังคงเป็นเรื่องที่ยังมีการต่อสู่กันอยู่ตลอดในชีวิตประจำวัน อีกทั้งปัญหาเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมเรื่องเพศในปัจจุบันนี้ ถูกมองอย่างเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่น ๆ อาทิ เรื่องของการกลายเป็นคนไร้บ้าน Homeless ปัญหาในคุก ปัญหาเรื่องการรับเข้าทำงาน เป็นต้น

พระราชบัญญัติหรือกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ปัจจุบันนี้มีกฏหมาย(พระราชบัญญัติ) ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พศ. 2558 และกำลังมีร่างกฏหมาย (พระราชบัญญัติ) อีก 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต และ ร่างพระราชบัญญัติรับรองเพศสภาพของคนข้ามเพศ อย่างไรก็ตาม การต่อสู่เพื่อให้ทีการบัญญัติกฏหมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

img_3528 โดยประธานมูลนิธิ M Plus ได้เล่าถึงอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นต่อความพยายามในการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพราะ       การมีกฏหมายรับรองการมีอยู่ของเพศสภาวะของบุคคลอย่างเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น จะนำไปสู่ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น การสมรส มรดก การมีลูก ชีวิตวัยเกษียณ อันเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตที่ทุกคนต้องการสิทธิและความเท่าเทียม

ประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศสภาวะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องด้วยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น บัณฑิตจะต้องแต่งกายตามเพศกำเนิดของตน ซึ่งเป็นกฏระเบียบประเพณีที่ล้าหลังและไม่เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นกฏระเบียบที่ไม่เข้าใจความหลากหลายทางเพศสภาวะอันนำไปสู่การลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีมากกว่าชายหรือหญิงimg_3530

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น