งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์พหุวัฒนธรรมแล […]

Read More งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม”
กุมภาพันธ์ 1st, 2017

โครงการมหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2559 “การศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง : หลากหลาย พริก เพื่อพลิกการเรียนรู้”

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เด็กหญิงเพชร […]

Read More โครงการมหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2559 “การศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง : หลากหลาย พริก เพื่อพลิกการเรียนรู้”
มกราคม 4th, 2017

กึ่งศตวรรษเปาโล แฟร์ แด่ผู้ถูกกดขี่ในระบบการศึกษาไทย

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาว […]

Read More กึ่งศตวรรษเปาโล แฟร์ แด่ผู้ถูกกดขี่ในระบบการศึกษาไทย
กันยายน 16th, 2016