สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนจิตต์ภักดี

1

วัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. อาจารย์นันทวรรณ  วัฒนวราห์  อาจารย์พิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาประจำกระบวนวิชา การศึกษาพหุวัฒนธรรม เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนจิตต์ภักดี จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสร้างความร่วมมือในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมลงพื้นที่ภาคสนามของกระบวนวิชาดังกล่าว


ทั้งนี้โรงเรียนจิตต์ภักดีได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบันนี้  เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับนักเรียนอยู่ประจำและไปกลับ โดยไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด สาเหตุการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ เพราะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน คือ อัลมัรฮูมฮัจญียง ฟูอนันต์ และคณะได้เล็งเห็นว่า มุสลิมที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือยังขาดความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง ประกอบกับยังขาดผู้รู้ที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง จึงได้จัดส่งนักเรียนจำนวนหนึ่ง เข้าศึกษาที่โรงเรียนอิสลาม
 แล้วกลับมาเป็นครูสอนศาสนาในโรงเรียนแห่งนี้

ซึ่งการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้เข้าไปศึกษาการศึกษาทางเลือก (ศาสนา) ประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาบนฐานคิดของศาสนาอิสลาม  อันจะเป็นพื้นฐานประการสำคัญในการสร้างความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมิติของศาสนาทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง และยินดีจะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่สนใจ ตลอดจนร่วมกันเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคคลภายนอกด้วย

2นักศึกษาร่วมรับฟังการแนะนำโรงเรียน

4อาจารย์นันทวรรณ  วัฒนวราห์ สรุปประเด็นสำคัญในการลงพื้นที่ศึกษาให้นักศึกษาฟัง
เพื่อเป็นข้อมูลในการต่อยอดโครงงานที่สมบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=2306.0

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น