ให้การต้อนรับผู้แทนจาก International Republican Institute (IRI)

01 (2)

วันที่  27   ตุลาคม  2558    รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์    หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  ให้การต้อนรับ Matthew J.Hays  และ คุณธิดารัตน์  ยิ่งเจริญ  จาก International Republican Institute (IRI)  ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม ในหลายๆด้าน   การมาพบปะครั้งนี้เพื่อสอบถามถึงการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผู้หญิง มุมมองการทำงานด้านสตรี และสร้างเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับกลุ่มสตรีในระดับท้องถิ่น ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์ เคยทำงานในด้านนี้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาด้วย

นอกจากการสอบถามพูดคุยในประเด็นผู้หญิงแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์  ยังได้แนะนำสถานะของศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาในปัจจุบันพร้อมทั้งกรอบการดำเนินงานของศูนย์ฯที่กำลังขับเคลื่อนงานเพื่อให้กลายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทางอีกด้วย

022

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น