โครงการ ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อบูรณาการเข้าสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิต(ชุมชนวัดเกต)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  อาจารย์นันทวรรณ วัฒนวราห์  คณ … อ่านเพิ่มเติม โครงการ ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อบูรณาการเข้าสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิต(ชุมชนวัดเกต)