เวทีระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “การศึกษากับรัฐธรรมนูญ”

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์  หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการอิสระ นักการศึกษา และกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวประเด็นเรื่องการศึกษา ในหัวข้อ “การศึกษากับรัฐธรรมนูญ”  วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.ห้องประชุม อาคาร D ThaiPBS

www

ภาพบรรยากาศระดมความคิดเห็น

ทั้งนี้เวทีดังกล่าวเกิดขึ้นจากร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ อ.มีชัย ที่มีเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น มีเสียงสะท้อนทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างสะท้อนออกมาอย่างหลากหลาย จนนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชนในหลายประเด็น เช่น ประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน ฯลฯ
ส่วนในประเด็นการศึกษานั้น บุคคล กลุ่ม องค์กรหรือเครือข่ายที่มีการขับเคลื่อนเรื่องการศึกษา ต่างก็ออกมาสะท้อนความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อมาตราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากเสียงสะท้อนต่างๆ จากหลายบุคคล หลายกลุ่มก่อให้เกิดการพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม ที่ต่อมาเกิดแนวทางร่วมกันว่า ควรจะมีการยกระดับการขับเคลื่อนเรื่องการศึกษากับร่างรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง จนเกิดการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา อันนำมาสู่การเกิดวงคุยหารือแนวทางการเคลื่อนไหวทางสังคมจนได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะขับเคลื่อนรณรงค์ทางสังคม โดยการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของภาคประชาชน ประเด็นการศึกษากับรัฐธรรมนูญ

ee

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทปเวทีสาธารณะ

สามารถรับชมลิงค์สรุปเบื้องต้น : คลิกที่นี้

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น