เวทีนำเสนอบทเรียนพื้นที่ปฏิบัติการที่ดีด้านการจัดการศึกษาของชาวกะเหรี่ยง

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาร่วมกับเครือข่ายกะเหรี … อ่านเพิ่มเติม เวทีนำเสนอบทเรียนพื้นที่ปฏิบัติการที่ดีด้านการจัดการศึกษาของชาวกะเหรี่ยง