เรียนรู้วัฒนธรรมความพิการ ณ. Global Campuses เชียงใหม่

001วัน อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 16.30 น.  อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง  ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยนักศึกษาในกระบวนวิชาการศึกษาพหุวัฒนธรรม ลงพื้นที่ปฐมนิเทศเพื่อสร้างความร่วมมือกับ Global Campuses Foundation เชียงใหม่  ในการร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ในประเด็นวัฒนธรรมของคนพิการ เพื่อสร้างความตระหนัก เข้าใจ ให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ที่มีต่อผู้พิการ อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในอนาคต   

ในการนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
Global Campuses นำโดยคุณกัชกร  ทวีศรี ผู้อำนวยการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มูลนิธิโกลบอลแคมปัสเซส  และพี่ๆตัวแทนคนพิการอีกหลายท่าน อาทิ พี่นนท์ พี่เยล พี่นาง และพี่เดือน ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับนักศึกษา นักศึกษาให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการด้วย


ในช่วงท้ายของการพบปะพูดคุย ทางคุณ
กัชกร  ทวีศรี (พี่ก๊ะ) ผู้อำนวยการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มูลนิธิโกลบอลแคมปัสเซส  ได้สรุปประเด็นในการแนะนำศูนย์และวิธีคิดเกี่ยวกับคนพิการว่า ประเด็นสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ วัฒนธรรมของคนพิการก็คือ เราจะต้องสร้างวิธีคิดชุดใหม่ทดแทนความคิดชุดเดิมที่มักมองคนพิการว่าเป็นภาระของสังคม  เราจะต้องก้าวข้ามความสงสาร (เวทนานิยม)  เพราะภาพลักษณ์ที่เคยเป็นอยู่นั้นได้ตีตราคนพิการในแง่ลบ หรือในแง่เป็นผู้น่าสงสาร ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคนพิการก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนไม่พิการ และเราจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปหากมองพวกเขาผ่านกรอบ สิทธิมนุษยชน

002รับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่ๆที่มาร่วมต้อนรับ

003พี่นนท์ อธิบายวิธีคิดของสังคมที่มีต่อคนพิการ

004ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างตั้งใจฟังและเก็บข้อมูลอย่างละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ http://www.globalcampuschiangmai.com/gcc_2014/home.html

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น