เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานกระบวนวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (100310)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 19.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์พหุวัฒนธรรมฯได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระบวนวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (100310)

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น