หมอฟันธรรมดา สำหรับคนพิเศษ ปี 2

01

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558   อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง  คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยนายนพดล  อยู่พรหมแดน  ในนามตัวแทนศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับเชิญจากมูลนิธิ Global Campus เชียงใหม่ เป็นแขกไปร่วมงาน  หมอฟันธรรมดา กับคนพิเศษปี 2  ณ.ลานจามจุรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ริเริ่มและจัดทำขึ้น   ปีนี้เป็นปีที่ 2  แล้ว   โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คนไข้ที่เป็นผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ให้สามารถเข้ารับบริการทางด้านทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง   ทั้งกรณีที่ทันตแพทย์ลงพื้นที่ไปให้บริการแก่เด็กพิเศษ  และทั้งการเอื้ออำนวยความสะดวกให้คนไข้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าใจ- เข้าถึง ขั้นตอนในการเข้ามารับบริการ

ในงานมีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มนักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มนักศึกษาชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน    กลุ่มนักศึกษาจิตอาสา  การแสดงผลงานประกวดหนังสั้น  การแสดงนิทรรศการของมูลนิธิ Global Campus เชียงใหม่ และที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ การสเก็ทภาพลายเส้น  ในการนี้ผู้ที่ที่ร่วมเป็นแบบจะร่วมบริจาคเงินเป็นการกุศลคนละ 50 บาท เพื่อสมทบทุนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

04

อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง  กำลังนั่งเป็นแบบให้ศิลปินสเก็ทใบหน้า
หนึ่งในกิจกรรมการกุศลของงาน หมอฟันธรรมดา สำหรับคนพิเศษ ปี 2

03

คุณกัชกร  ทวีศรี  ผู้อำนวยการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มูลนิธิโกลบอลแคมปัสเซส ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

 

02

ร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจร่วมกัน

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น