สัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมยุติธรรมเพื่อยุติธรรมความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และ LGBTI

อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง ตัวแทนศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา เข้าร่วมเป็นพิธีกรและร่วมแลกเปลี่ยนในงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมยุติธรรมเพื่อยุติธรรมความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และ LGBTI  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  การจัดเวทีในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNDP เพื่อผลักดันประเด็นสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ff

ภาพบรรยากาศสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยภายในงานมีประเด็นแลกเปลี่ยนรู้ จำนวนทั้งหมด 4 ประเด็นดังนี้ 1)   LGBTI: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิหลากหลายทางเพศบนแนวคิดอำนาจทับซ้อน (Intersectionality)  2) เยาวชน: การมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อความเป็นธรรมและความเท่าเทียมระหว่างเพศ และนำเสนอโครงการลดความรุนแรงและการรังแกกันในโรงเรียน 3) ผู้หญิง/LBT: ขบวนการผู้หญิงเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและความเป็นธรรมทางเพศ 4) การทำงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศสะท้อนและสังเคราะห์การทำงานเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทาง สังคมและความเป็นธรรมระหว่างเพศ

ffdd

ภาพบรรยากาศสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

dd

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น