โรงเรียนจิตต์ภักดี

วัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. อาจารย์นันทวรรณ  วัฒนวราห์  อาจารย์พิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาประจำกระบวนวิชา การศึกษาพหุวัฒนธรรม เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนจิตต์ภักดี จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสร้างความร่วมมือในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมลงพื้นที่ภาคสนามของกระบวนวิชาดังกล่าว
ทั้งนี้โรงเรียนจิตต์ภักดีได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบันนี้  เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับนักเรียนอยู่ประจำและไปกลับ โดยไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด สาเหตุการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ เพราะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน คือ อัลมัรฮูมฮัจญียง ฟูอนันต์ และคณะได้เล็งเห็นว่า มุสลิมที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือยังขาดความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง ประกอบกับยังขาดผู้รู้ที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง จึงได้จัดส่งนักเรียนจำนวนหนึ่ง เข้าศึกษาที่โรงเรียนอิสลาม  แล้วกลับมาเป็นครูสอนศาสนาในโรงเรียนแห่งนี้
ซึ่งการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้เข้าไปศึกษาการศึกษาทางเลือก (ศาสนา) ประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาบนฐานคิดของศาสนาอิสลาม  อันจะเป็นพื้นฐานประการสำคัญในการสร้างความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมิติของศาสนาทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง และยินดีจะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่สนใจ ตลอดจนร่วมกันเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคคลภายนอกด้วย

1 Comments

  1. ตอบกลับ

    สวัสดี นี่เป็นความเห็น
    เพื่อลบความเห็น ให้เข้าสู่ระบบและเข้าไปดูที่ ความเห็นของเรื่อง ที่นั่นคุณจะเจอตัวเลือกให้แก้ไขหรือลบพวกมัน มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Wordthai หรือ ที่นี่

ส่งความเห็นที่ นายเวิร์ดเพรส ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น