ศูนย์การเรียนรู้วัดป่าเป้า

วัน พุธ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. นักศึกษาในกระบวนวิชาการศึกษาพหุวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ลงพื้นที่ศึกษาศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แหล่งศึกษาใจกลางเมือง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กข้ามชาติ หรือลูกหลานแรงงานพี่น้องไทใหญ่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย  และในขณะนี้ศูนย์การเรียนแห่งนี้ถูกยกฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นสาขาของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย  เปิดทำการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 70% และเติมเต็มเรื่องวัฒนธรรม ชาติพันธุ์หรือชนเผ่า 30% เรียกว่าเป็น “หลักสูตรท้องถิ่น (ไทใหญ่ หรือ คนไต)” เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของตัวเอง ทั้งในด้านความเชื่อ ภูมิปัญญา ศาสนพิธี อาหารท้องถิ่น การแต่งกาย ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมประเพณีของคนไต โดยมีพระที่วัดเป็นร่วมจัดการเรียนรู้ ครูติ่ง ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้กล่าว่า  “การเรียนการสอนไม่เพียงเป็นไปตามสาระความรู้ที่กระทรวงกำหนดเท่านั้น ที่สำคัญเราเน้นให้ เด็กทุกคนจะได้เรียนรู้ความเป็นชาติไทย วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย ทักษะการทำงาน  ทักษะชีวิต บริบทสังคมไทย เพื่อให้พวกเขาได้ซึมซับเรื่องราวของประเทศไทย ประเทศที่เขาเข้ามาอยู่ ขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง ที่นี่จึงให้เด็กได้เรียนภาษาไทใหญ่ด้วย”

ซึ่งตลอดภาคการเรียนนักศึกษากลุ่มนี้จะเข้าไปศึกษาประเด็นย่อยๆตามที่กลุ่มตัวเองได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นโครงการนำเสนอในตอนท้ายภาคเรียนอีกครั้ง  จึงขอขอบคุณคุณครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ครูติ่ง ครูยา ครูอ้วน  ครูอู๊ด  และท่านรองผู้อำนวยการรัตนาพร ที่ได้มาร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เพื่อการเตรียมตัวเป็นครูผู้สอนที่เข้าใจและอ่อนไหวต่อวัฒนธรรมเหล่านี้ในอนาคต.

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น