รศ.ดร นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้ให้การต้อนรับผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่่ยั่งยืน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่่ยั่งยืน ในวาระการพูดคุยเพื่อค้นหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ทั้งสอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร วงการวิชาการทางด้านการศึกษา และสังคมในอนาคต

ทั้งนี้ ท่านหัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรม ฯ ได้มอบหนังสือ ‘ ย้อนคิด 1 ทศวรรษ เด็กไทใหญ่ ในโรงเรียนไทย ‘ เป็นของที่ระลึก

B3B44015-E4F2-46A7-8D99-90EC53B1CCF2

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น