พลเรียนเสวนาครั้งที่ 8 “การศึกษาในสังคมหลังสมัยใหม่”

กลุ่มพลเรียน ร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา โ … อ่านเพิ่มเติม พลเรียนเสวนาครั้งที่ 8 “การศึกษาในสังคมหลังสมัยใหม่”