ประชาสัมพันธ์งาน ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ที่ใกล้จะถึงนี้
_____________________________________
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
ศูนย์พหุวัฒนธรรมฯได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่” ศูนย์ฯจึงขอขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวนี้ หากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งในโพสถัดไป