ประชาสัมพันธ์งานเสวนาเปาโล แฟร์

ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา และ กลุ่มพลเรียน ขอเชิญร่วมเสวนาและเปลี่ยนในหัวข้อ กึ่งศตวรรษ เปาโล แฟร์: แด่ผู้ถูกกดขี่ในระบบการศึกษาไทย ในวัที่ 14 กันยายนนี้ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง EB 4210 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14207642_1087269318028009_5551557818306434354_o