ประชาสัมพันธ์งานเสวนาสถานการณ์ปัจจุบันของสิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

เชิญร่วมฟังและแลกเปลี่ยนพูดคุยในหัวข้อ ‘ สถานการณ์ปัจจุบันของสิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ‘ ในวันพุธที่ 14 กันยายนนี้ เวลา 09.45 น. – 12.00 น.ณ ห้อง EB 4210 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำรองที่นั่ง: dharmasaroja@state.gov

153741