ติอต่อเรา

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้นที่ 2)

สถานที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 053-944219 ต่อ 2560 โทรสาร: 053-944219 

อีเมล

nyayee@hotmail.com