นำเสนองานวิชาการ Ten year on : A case study of migrant education in urban Chiang Mai

02 (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์  หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง Ten year on : A case study of migrant education in urban Chiang Mai   ในงาน 4th World Congress of administrative & Political sciences ซึ่งจัดขึ้นที่ Quality Hotel Rouge et Noir Convention Center  ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

01 (2)

รองศาสตราจารย์นงเยาว์ เนาวรัตน์ ร่วมถ่ายภาพกับนักวิชาการที่มานำเสนองานวิชาการ

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น