นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม ถ. หน้าวัดเกต ต. วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียนและชุมชนของเขา

อย่างไรก็ตาม การอบรมในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ที่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนวัดเกต ฯ และผู้รู้ในหลายภาคส่วน เพื่อช่วยกันพัฒนาให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่น(วัดเกต ฯ) ที่สามารถผลิตลูกหลานและเยาวชนวัดเกต ฯ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความสุขในการเรียนรู้และเติบโตต่อไป

13838262_1079445318768376_555304670_o

147655

13840659_10208643067249589_1266065283_o

13833358_10208643067089585_382596457_o

13835659_10208643067169587_1654778256_o

13838300_10208643067889605_1001552941_o

13838512_10208643067209588_1405443141_o

13839877_10208643066729576_370804581_o

13840579_10208643068009608_1761574965_o

13840647_10208643067929606_1411521182_o

13843516_10208643067689600_919398262_o

13838556_10208643067569597_1046262849_o

13844230_10208643066689575_1968048781_o

IMG_2167

IMG_2166

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น