ติดต่อเรา

Location

สถานที่ตั้งสำนักงาน
ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่  239 ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-944219  ต่อ 2560   โทรสาร : 053-944219 

E-mail : nyayee@hotmail.com

แผนที่

Map