งานเสวนา”การศึกษามีไว้ทำไมในศตวรรษที่ 21″

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ร่วมกับกลุ่มพลเรียน จัดงานเสวนา “การศึกษามีไว้ทำไมในศตวรรษที่ 21”  เพื่อตั้งคำถามถึงกระแสความท้าทายการศึกษาศตวรรษที่ 21 ในสังคมไทย  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร  สัตยานุรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถาครั้งนี้

12010578_969471369807805_262593538646400503_o

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ได  ได้วิพากษ์ถึงกระแสเสรีนิยมใหม่ ที่เข้ามามีอิทธิพลกำหนดนโบายการศึกษาของไทย  และชี้ว่าการที่จะกำหนดทิศทางการศึกษาได้นั้น จำเป็นต้องทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีเสียก่อน ท้ายสุดได้ทิ้งทายว่า ถึงเวลาที่สังคมต้องสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น

IMG_5900

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ กำลังเสวนาแลกเปลี่ยน

ในช่วงเสวนา “ความท้าทายการศึกษาในศตวรรษที่ 21 “ ทางด้านรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ได้ให้ความเห็นว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรสร้างผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกต่อสังคม เช่น การรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม เป็นต้น ในส่วนของ อาจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ มองว่าโลกยุคปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคดิจิตอล  ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเปลี่ยนแปลงไป  การเรียนรู้บนโลกดิจิตอลจึงเปลี่ยนไปสู่การสร้างการเรียนรู้ร่วม

IMG_5910

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ มอบของที่ระลึกให้ อาจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

สามารถกดรับชมวีดีโอได้ที่นี้

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น