กึ่งศตวรรษเปาโล แฟร์ แด่ผู้ถูกกดขี่ในระบบการศึกษาไทย

img_3555

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มพลเรียน ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มลานยิ้ม จัดชุดเสวนาการศึกษา ประชาธิปไตย การกดขี่ และการวิพากษ์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “กึ่งศตวรรษ เปาโล แฟร์ แด่ผู้ถูกกดขี่ในระบบการศึกษาไทย” วันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง EB4210 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อ ซีริล นิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เป็นองค์ปาฐกถา อีกทั้งยังมีการเสวนาเกี่ยวกับเปาโล แฟร์ ในแง่ของความเป็นของของการได้รู้จักนักคิดคนนี้ และทฤษฏีหรือสิ่งที่เปาโล แฟร์วิเคราห์เสนอนั้น ได้นำมาสู่การทำงานอย่างไร โดยวงเสวนานี้ประกอบด้วยคุณ วิจักขณ์ พาณิช ผู้แปลหนังสือ “การศึกษาของผู้ถูกกดขี่” คุณพฤหัส พหลกุลบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) คุณพ่อ ซีริล นิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน และคุณธีรพงษ์ ภักดีสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร. นันท์นภัส แสงฮองเป็นผู้ดำเนินรายการ อย่างไรก็ตาม งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก ทั้งบุคคลทั่วไป อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก และนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลากหลายคณะ

   img_3550 img_3556 img_3554 img_3555 img_3551 img_3557

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น