informsendingbook1

พบกับหนังสือ ย้อนคิด 1 ทศวรรษ เด็กไทใหญ่ในโรงเรียน ตามห้องสมุดคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประทศ ได้แล้ววันนี้ .. สนับสนุนโดย โครงการหนุนเสริมพลังอำนาจเยาวชนไทใหญ่เข้าสู่ระบบการศึกษาในประเทศไทย และ ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่