การประชุมระดับชาติ: การศึกษาที่เคารพทุกคนและให้การคุ้มครองโดยปราศจากการแบ่งแยก

เมื่อวันที่ 20 – 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา องค์การการ … อ่านเพิ่มเติม การประชุมระดับชาติ: การศึกษาที่เคารพทุกคนและให้การคุ้มครองโดยปราศจากการแบ่งแยก