การประชุมระดับชาติ: การศึกษาที่เคารพทุกคนและให้การคุ้มครองโดยปราศจากการแบ่งแยก

เมื่อวันที่ 20 – 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก สำนักงานเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดการประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อ การศึกษาที่เคารพทุกคนและให้การคุ้มครองโดยปราศจากการแบ่งแยก ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ “การนำเสนอแนวทางการอบรมและสนับสนุนครู”

อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการศึกษา การสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาวิจัย เพื่อสรรสร้างให้เด็ก ๆ ทุก ๆ คนได้รับการคุ้มครองโดยปราศจากการแบ่งแยก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาปี 2073 อันเป็นเป้าหมายการศึกษาของสหประชาชาติ (Education – 2030)

13501590_630036840484804_5967605653786824652_n 13501938_10153672226907944_6519126639741430638_n 13495215_630036230484865_4101352609429291659_n

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น