กระบวนวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (100310) จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา

กระบวนวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (100310) จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในกระบวนวิชา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยายแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเรื่อง“การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา” โดย ดร.วรรณา เทียนมี ประธานมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์  และช่วงที่สองเป็นการบรรยายเรื่อง“เปิดประสบการณ์ครูที่จัดการศึกษาบนฐานวัฒนธรรมผู้เรียน” โดย คุณประเวทย์ สันยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักปัน จ.เชียงใหม่

 

12966283_1018856114860973_872262642_n ยยยย

ภาพนักศึกษากำลังจำลองเป็นนักเรียนต่างวัฒนธรรม

 

ในส่วนแรก การบรรยายเรื่อง”การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา” ผู้บรรยายเริ่มต้นให้นักศึกษาได้จำลองเป็นนักเรียนต่างวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกถึงการเป็นผู้เรียนต่างวัฒนธรรมต่างภาษา  สำหรับเนื้อหาการบรรยายเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ทวิภาษา ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้เรียนที่ต่างวัฒนธรรมในด้านต่างๆ

 

12920996_1018856191527632_1541967023_n 12968570_1018855884860996_1157307757_n

ภาพบรรยากาศระหว่างการบรรยาย

สำหรับส่วนที่สอง การบรรยายเรื่อง”เปิดประสบการณ์ครูที่จัดการศึกษาบนฐานวัฒนธรรมผู้เรียน”  การบรรยายดังกล่าวได้สะท้อนแง่มุมของ การจัดการศึกษาบนฐานวัฒนธรรมที่วางอยู่บนหลักการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกวัฒนธรรมได้เข้าถึง และการไม่เลือกปฏิบัติกับผู้เรียน

 

ddd

ภาพนักศึกษาถ่ายรูปร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักปัน

 

 

 

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น